Nasza Gmina Szczerców - W serwisie
Napisz do nas!
poczta@naszagminaszczercow.pl
kontakt@naszagminaszczercow.pl

Nasza Gmina Szczerców

naszagminaszczercow.pl

 • 1 Wybierz najlepszego wójta, radnego, sołtysa! Głosuj w sprawie referendum!

  Dość milczenia! Nikt nas nie zastraszy! Mamy swoje zdanie i mamy prawo je wyrażać. Dziś w naszej gminie trudno mówić otwarcie! Serwis internetowy naszagminaszczercow.pl sprzeciwia się praktykom zastraszania i daje możliwość swobodnej wypowiedzi. Glosujcie Państwo na najlepszego wójta, radnego, sołtysa, a także w sprawie referendum. Zapraszamy!
  Czytaj dalej...
 • 2 Ile zarobił wójt Kamieniak ?

  Czy wójt Kamieniak kpi z mieszkańców gminy Szczerców mówiąc takie słowa? Oceńcie Państwo sami. My sprawdziliśmy, jak wygląda „proces oszczędzania” w wykonaniu pana Kamieniaka. W pierwszym roku urzędowania wójt Kamieniak zarobił około 17 tysięcy zł więcej od poprzednika, czyli około 22 % więcej!!! Nie przeszkadza mu to jednak w szerzeniu opowieści o rzekomych oszczędnościach w lokalnej gazetce propagandowej, jaką stał się „Informator Szczercowski”. Tak właśnie wygląda proces oszczędności, który wójt Kamieniak zapowiedział i wdrożył w życie zaczynając „od siebie”. Czy wójt Kamieniak kpi z mieszkańców gminy Szczerców?
  Czytaj dalej...
 • 3 Jak wójt Kamieniak buduje drogi?

  I pomyśleć tylko, że wójt Kmita starał się być na każdym odbiorze. Pod jego nadzorem wykonywane był pomiary grubości warstwy rozłożonego tłucznia oraz badania prawidłowości jego zagęszczenia. Na drogach z nawierzchnią asfaltową dodatkowo wykonywane były odwierty. Mierzono grubość asfaltu, oceniano strukturę, a próbki lądowały w laboratorium w celu sprawdzenia czy składniki masy bitumicznej są właściwe. Nie mówiło się wtedy, że coś się rozjechało, rozpłynęło, czy wyparowało.
  Czytaj dalej...
 • 4 Gmina Szczerców bez dobrego gospodarza ???

  Na jednym z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Szczercowie wysypano kupę piachu i postawiono barierkę. Ten piach leży sobie już kilkanaście dni i chyba nikomu nie przeszkadza. Dawniej pojawiały się głosy, że trzeba przebudować skrzyżowanie, poprawić organizację ruchu. A dziś? Fakt – jest to droga wojewódzka, ale na terenie naszej gminy i nasz włodarz powinien sprawę szybko rozwiązać. Być może czyni jakieś starania, ale są one na tyle niewystarczające, że zagrożenie dla kierowców i pieszych wciąż jest ogromne. Czy sytuacja zmieni się, jeśli dojdzie do poważnego wypadku? Być może powinna pomóc pani Labryszewska...
  Czytaj dalej...
 • 5 Wybierz najlepszego wójta, radnego, sołtysa! Głosuj w sprawie referendum!

  Dość milczenia! Nikt nas nie zastraszy! Mamy swoje zdanie i mamy prawo je wyrażać. Dziś w naszej gminie trudno mówić otwarcie! Serwis internetowy naszagminaszczercow.pl sprzeciwia się praktykom zastraszania i daje możliwość swobodnej wypowiedzi. Glosujcie Państwo na najlepszego wójta, radnego, sołtysa, a także w sprawie referendum. Zapraszamy!
  Czytaj dalej...

Najlepszy sołtys

Wybierz najlepszego sołtysa:

Najlepszy pracownik

Wybierz najlepszego pracownika Urzędu Gminy w Szczercowie:

Nasza Gmina Szczerców nr 2

Nasza Gmina Szczerców nr 2

Nasza Gmina Szczerców nr 1

Nasza Gmina Szczerców nr 1

Na listopadowej sesji radny S. Wiedeński zgłosił wniosek, aby - z powodu rezygnacji B. Szczepanik - uzupełnić o jednego radnego Komisję Rewizyjną. Przypomnijmy, czym taka komisja ma się zajmować. Zgodnie ze Statutem Rady Gminy Szczerców z dnia 29.11.2016 roku postawiono przed nią takie zadania:
Regulamin Komisji Rewizyjnej.
Załącznik nr 3 do Załącznika nr 1.
§ 9. 1. Podstawową formą działania Komisji są kontrole.
2. Przedmiotem kontroli jest działalność Wójta, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy w szczególności w zakresie:
- gospodarki finansowo-ekonomicznej;
- gospodarowania mieniem komunalnym;
- przestrzegania i realizacji postanowień statutu, uchwały rady oraz innych przepisów;
- realizacji bieżących zadań gminy.
Oraz § 14. Zadaniem Komisji jest:
- rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego;
- ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania; jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie;
- wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy. (ngs.pl)

Jak co roku w tym dniu składane są w miejscach upamiętniających ludzi, którzy polegli w walce o wolność i niepodległość, wieńce, wiązanki i zapalane są znicze. W ten sposób czcimy pamięć o Nich. W naszej gminie dokonywali tego: wójt, radni, przedstawiciele duchowieństwa, związki, stowarzyszenia oraz inne organizacje, gdyż pamięć jest niezbywalną częścią historii narodu. I wszystko było by w porządku ale... Nie powinno być takich miejsc, które są mniej ważne i które są pomijane. We wszystkich z nich powinno się być, gdyż pomijanie ich właśnie tego dnia, może rodzić skojarzenia, że poległych dzielimy, tylko według czego? Jakie to kryteria są stosowane, że niektórzy z nich są ważni a niektórzy nie? Szczerców Chabielice - tu wójt pan Krzysztof Kamieniak oraz przewodnicząca Rady Gminy Barbara Szczepanik składają wieńce. Magdalenów i Borkowana Góra - nie ma wójta i przewodniczącej.

W dniu 25 października 2017 r. Grzegorz Kmita - wójt Gminy Szczerców w latach 2010 – 2014 wykonując obowiązek nałożony na niego na podstawie art. 304 k.p.k., złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na popełnieniu czynu wypełniającego znamiona opisane w art. 231 k.k. przez obecnego wójta Gminy Szczerców Krzysztofa Kamieniaka.

Propaganda w Informatorze Szczercowskim i przechwalanie się Krzysztofa Kamieniaka w wywiadach, to jedno, ale rzeczywistość to drugie. Przykład? Była sobie droga gruntowa w miejscowości Brzezie. Choć była i Skarbu Państwa, a jest gminna, nikt poza kilkoma zainteresowanymi mieszkańcami o nią nie dbał. Osuszona, w miarę możliwości utwardzona przez tych mieszkańców, porosła sobie trawą i dawała możliwość dojazdu do posesji, łąk i pól. A to mieszkańcy podrównali, a to wykosili i tak było sobie przez długie, długie lata. Ale w końcu nastał wójt Kamieniak i rozpoczął na niej inwestycję. Zaczął - o dziwo! - budować kanalizację. Inwestycja ze wszech miar słuszna i niezbędna, ale nie chodzi przecież o to, aby przy jej realizacji zrujnować drogę i spowodować podtapianie przyległych działek.

W ,,Informatorze Szczercowskim” z lutego 2017 r. wójt naszej gminy stwierdził: ,,Likwidacja drugiej zmiany w szkołach – tak, likwidacja szkół – nie”. Przypomnijmy, że z zamiarem likwidacji szkół podstawowych (niektórych) wystąpiła na grudniowej sesji w 2016 r. rady gminy grupa radnych, którym przewodniczył W. Pacholak. Podpis pod tą petycją złożyło także dwóch nauczycieli. Jak widać z powyższego cytatu odpowiedź wójta na takie działania zdecydowana i stateczna, ale... Z pytań redakcji ,,Informatora Szczercowskiego” wynika, no właśnie co? Przytoczmy je zatem.
„Red: Panie Wójcie, kłamstwo o zamiarze likwidacji małych podstawówek zrobiło wiele złego - duża grupa osób boi się o miejsca pracy. Mają ku temu powody?”
,,Red: Likwidacja jawi nam się tu jak jakieś słowo-wytrych na którym ktoś chciał panu zaszkodzić, a samemu wiele zyskać”. (Pisownia oryginalna) (ngs.pl)

Wiadomości.

Trawy

Zakupiono przez Urząd maszynę do wykaszania traw na poboczach dróg. Po interwencjach mieszkańców że trawy sobie rosną i nikt ich nie wykasza dyrektor Drewniak wydał oświadczenie ze ,,maszyna nie może wykonywać tego do czego jest przeznaczona bo latem robi inne prace, wicie i rozumicie". Jak dodał dalej ,,wykaszanie traw nastąpi w okresie zimowym gdyż wtedy maszyna będzie wolna". Natrętni domagają się wobec tego od Drewniaka aby zakupił on drugą maszynę do robienia tych innych prac aby wykaszała trawy zamiast tej pierwszej i to w okresie kiedy te trawy sobie rosną. Co dalej z tą propozycją nie wiadomo gdyż dyrektorskie usta milczą.

Podgląd czy może ogląd.

Z inicjatywy dyrektora Drewniaka zwiększono nakłady na podgąd czy też może ogląd mieszkańców. Wszystko to w trosce o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Wykorzystuje się do tego celu ,,czujki piesze" które chodzą po miejscowości - i nie tylko - nawet nocami i sprawdzają ,,kto z kim, kiedy, po co, na co i dlaczego". Nieodpowiednie zachowania, czy też przebywanie z osobami podejrzanymi niezagubionych, są przez Drewniaka zaraz piętnowane a delikwenci uświadamiani są że schodzą na złą drogę. Trzeba pochwalić taką inicjatywę gdyż bezpieczeństo przede wszystkim. Dementujemy plotki o wynagradzaniu ,,czujek pieszych", gdyż obchody wyżej wymienionej miejscowości robia w czynie społecznym, czyli za tak zwaną ,,darmochę".

Pasy.

Dyrektor Drewniak polecił aby wymalować na ulicach pasy dla pieszych (tzw ,,zebry"). Chodzą słuchy że wszystkie psy -a nawet i suki- w miejscowości, aby przjść na drugą stronę ulicy nie przejdą jej w innych miejscach tylko po tych pasach co powoduje to na nich ,,korki". Dyrektor postanowił więc domalować na ulicach drugie przejścia ale z napisem ,,tylko dla psów i suk". Obok tych przejść -czy też przebiegnięć- będą stały odpowiednie siły które szczekaniem powiadomią owych o właściwych dla nich ,,zebrach". Inicjatywa bardzo słuszna, ale co np. z kotami, czy innymi chodzącymi czworonogami?. To może zamalować owe pasy i po kłopocie.

Wójt Krzysztof Kamieniak wydatkował już prawie 30 tysięcy publicznych pieniędzy na walkę z przeciwnikiem politycznym i kontrkandydatem w zbliżających się wyborach samorządowych! Czy na takie postępowanie ma przyzwolenie społeczne? Mimo, iż postępowanie było już trzykrotnie umarzane, Krzysztof Kamieniak za pomocą sowicie opłacanych adwokatów z prywatnych kancelarii prawnych, próbuje z uporem osiągnąć swój cel. Kolejne
czynności adwokatów to kolejna kasa dla nich, a wójt Kamieniak hojnie im płaci – fakt nie ze swojej kieszeni, tylko naszymi pieniędzmi! A jak wygląda sprawa słynnego internetu dla wykluczonych cyfrowo, bo w związku z tym internetem wójt Kamieniak oskarżył poprzednika? A no tak! Przeczytaj artykuł: Internet w Szczercowie. Jak to się zaczęło?  Grzegorz Kmita został oskarżony bezpodstawnie. Wywalczył ogromne pieniądze dla Gminy Szczerców, pomógł osobom wykluczonym cyfrowo, którzy otrzymali szansę na lepsze życie. Obecny wójt, który nie może pochwalić się podobnymi sukcesami, próbuje w swoisty sposób mu za to podziękować.

W pewnym momencie tego filmu radny mówi takie oto słowa, cytujemy za nagraniem: ,, iż jeśli jakieś akacje rosną na działce prywatnej to póki co właściciel gruntów może je zerżnąć”?  Pytanie jest takie: ,, czy właściciel gruntów na działce prywatnej może póki co zerżnąć także co innego?” Bo nie wiemy co znaczy to ,,póki co” (czy jak długo trwa lato, czy jak długo trwa życie właściciela?) oraz nie wiemy też, co innego jeszcze może taki właściciel rżnąć - czy też zerżnąć - na swojej działce. Sposób wyjaśnienia tego irytującego problemu oraz sposób odpowiedzi przez radnego pozostawiamy do jego uznania. Zobacz film!

Wybierz największą kontrowersję (błąd?) kadencji wójta Kamieniaka. Zaproponuj kolejną kontrowersję (błąd?) kadencji wójta Kamieniaka. Napisz komentarz. Zapraszamy!

Największa kontrowersja (błąd?) kadencji wójta Kamieniaka?

Po ostatnich wydarzeniach w trakcie XXXI sesji rady w gminie Szczerców zawrzało. Przebieg sesji u wielu mieszkańców budzi wątpliwości. Na ich prośbę postanowiliśmy przeprowadzić rozmowę z radnym gminnym Zbigniewem Szcześniakiem na temat ostatniej Sesji Rady Gminy i powodów odwołania go z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Szczerców.

Redakcja: Na wstępie chcielibyśmy podziękować panu, że zechciał pan przeprowadzić z nami rozmowę na temat ostatnich wydarzeń w Gminie.

Zbigniew Szcześniak: Jestem otwarty na ludzi i bardzo chętnie mogę rozmawiać z każdym na różne tematy.

Red.: Czy może pan potwierdzić odwołanie pana z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Szczerców?

Z.Sz.: Tak. Zostałem odwołany z funkcji Przewodniczącego Gminy Szczerców - przez związanych z Wójtem radnych.

Prosimy obejrzeć uważnie fragment filmu dotyczący drogi Kamień-Chabielice. A cóż to takiego wydarzyło się podczas uroczystości otwarcia tej drogi co mogłoby mieć wpływ na późniejsze odwołanie Zbigniewa Szcześniaka z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Szczerców? Kto mógłby przedstawić jakieś bliższe konkrety? Czy może Pan radny Wojciech Pacholak wie coś na powyższy temat? A może Pan Wójt Krzysztof Kamieniak - bo był tam, co widać na zdjęciu w Informatorze Szczercowskim - zechce udzielić informacji mieszkańcom gminy? Czekamy na wyjaśnienia! Zobacz film!

Amnezja wójta Kamieniaka?Czy 48 letni mężczyzna może mieć zaniki pamięci? Czy narastająca amnezja może utrudniać wykonywanie obowiązków wójta? Co dzieje się z wójtem Krzysztofem Kamieniakiem, że nie pamięta tego co wydarzyło się zaledwie kilka dni temu? Radny Stanisław Wiedeński próbuje się dowiedzieć, kto wygrał przetarg na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Wójt Kamieniak jednak nie pamięta – jak stwierdził – fachowej nazwy firmy. A chodzi tutaj przecież o Pawła Włodarczyka, męża radnej Doroty Włodarczyk, która kandydowała w ostaniach wyborach samorządowych z komitetu pana Kamieniaka. Paweł Włodarczyk oprócz prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest pracownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczercowie. Jak można tego nie pamiętać? Przecież to nie pierwsze zlecenie, które otrzymał od wójta Kamieniaka pan Paweł Włodarczyk. Wielu mieszkańców gminy Szczerców wciąż bulwersuje sprawa tłuczniowania dróg! Radna Włodarczyk obecna na sesji nie pomogła wójtowi. Nie przypomniała, jak fachowo nazywa się firma jej męża. Informacji udzielił w końcu gminny pracownik, którego na szczęście pamięć nie zawiodła. Zobacz koniecznie! Zapraszamy!

Ponieważ ostatnio na sesjach dość często używa się - przez różne osoby - stwierdzeń ,, pan kłamie”, pokażemy więc, kto i o czym zapomniał w odniesieniu do garażu na Borowej. Radny Z. Śnieg zapomniał niestety o tym, że koszt swojego garażu szacował na 300.000.00 (trzysta tysięcy) złotych. Aby dostać taką sumę uszczuplał innym wydatki np. ,,orkiestrówka” w Chabielicach i inne. Dowód, patrz tekst na naszej stronie. Zmiany te proponował jako radny w gotowym już budżecie gminy*. Wójt nie powiedział, że zastanowi się nad tą propozycją, bo może jednak potrzeby tamtych podmiotów są ważniejsze, tylko klepnięto ją z ,,marszu”? Ciekawe dlaczego? Zobacz film!

Wkrótce premiera filmu pod tytułem: „Amnezja wójta Kamieniaka?”. Jak to możliwe, że wójt Kamieniak zapomniał, że gminne zlecenie otrzymał mąż radnej Doroty Włodarczyk? Obecna na sesji radna nie potrafiła mu o tym przypomnieć? Czytaj serwis naszagminaszczercow.pl i oglądaj nasz kanał na YouTube! 

Nie koszone trawy przysłaniają zarośnięte chodniki. Co wybieracie?Szanowni mieszkańcy Szczercowa, kiedy jest okres zimowy można stwierdzić, że nie wszystko odśnieżone na czas, bo zima nas zaskoczyła tzn. służby drogowe za, które odpowiada wójt. Natomiast, aby nas zaskoczył porost traw to ciekawe zjawisko. Zaprawdę powiadam Wam tak, to tylko może być w Szczercowie, ponieważ nasz wójt zamiast ruszyć ,,cztery litery"z urzędu i zerknąć co się dzieje w terenie, woli swobodnie oddychać w klimatyzowanym pokoiku (który dla własnej wygody sobie urządził!) przy stoliku. Trudno stwierdzić czy to niekoszenie wynika z oszczędności, czy z braku nadzoru. Ponieważ jeżeli z oszczędności to prawdopodobnie oszczędza na kolejną kancelarię odwokacką, którą wynajmie na procesy przeciw byłemu wójtowi (coś za coś). Jest wiosna, okres rowerowy i proszę, gdzie się nie ruszysz widać niedbalstwo w postaci niezaasfaltowanych dziur po awariach, poprzewracanych słupkach, znakach, pozrywanych łańcuszkach przy przejściach dla pieszych, połamanych drzewkach, można wymieniać (kto się interesuje choć troszkę ten widzi jak jest). Reasumując, jak się chce nazywać dobrym włodarzem gminy, która naprawdę ma finanse, to powinna ona dawać przykład ościennym gminom i błyszczeć jak p.j. ... na wiosnę. Także i w tym zakresie powinno się działać dobrze. Czekamy na efekty... Co o tym sądzicie?

Droga w ZagadkachDo niedawna gmina Szczerców słynęła z licznych inwestycji, zwłaszcza drogowych. Za wójta Grzegorza Kmity zbudowano wiele kilometrów dróg i zbudowano je dobrze. Te budowane jeszcze wcześniej wymagają konserwacji i naprawy. A jak dziś dba się o drogi w gminie Szczerców można zobaczyć na zdjęciach. Najprościej wkopać tablicę ostrzegawczą. A swoją drogą ile dziur załatanoby za pieniądze wydane na tablice ostrzegawcze? Co robi wójt Kamieniak i jego pracownicy? Czy zajęci są powtarzaniem sloganów, że w naszej gminie jest dobrze i będzie jeszcze lepiej? Tylko, czy drogi to wytrzymają? Może zarosną tak, jak pobocza?

Prosimy przeczytać najpierw poniższy tekst i zastanowić się o jakim to radnym czy też radnej jest w nim mowa. Dane tej osoby podamy na końcu. I tak, inni radni nie mogą zmieniać projektu budżetu gminy bo napisał go wójt. Nieprawda, można i dopiero RIO w Łodzi musiało to wytłumaczyć - nie tylko tej osobie - że tak stanowią przepisy.  A wystarczyło tylko je przeczytać, a nie pisać pisma. Ciekawostka, w skardze napisano, że uniemożliwiono tej osobie zabranie głosu na sesji rady gminy, który to wniosek formalny mógł zmienić być może treść uchwały budżetowej.  A jakim to wnioskiem chciała się popisać owa osoba, czyżby chodziło o zamknięcie dyskusji nad budżetem? Niestety ani jej ani innych osób z Klubu Radnych Niezależnych* nie było w Łodzi, a to właśnie ten klub wystosował ową skargę. Fakt ten miał miejsce na początku 2015 roku. Nie wiadomo więc, jak to z tym uniemożliwieniem głosu było.

Zdarzyło się w Kamieńcu Nadolnym (część VI) - Jak Drewniak o stołek się bał!Zbliżał się dzień uroczystości wielkiej, dzień, w którym to imieniny miała obchodzić wielce szanowna małżonka wielce szanownego i zasłużonego dyrektora Drewniaka. Która to już taka uroczystość miała być w tym roku? Mieszkańcy doliczali się szóstej, natomiast kronikarze urzędu twierdzili, że dopiero trzecia, bo tych nieoficjalnych się nie liczy. Ponieważ figura wielce szanownej małżonki wielce szanownego dyrektora - Armanagildy Drewniak z domu Pociągłła - miała w sobie ,,to coś”, że żaden ubiór gotowy nie był w stanie tego ,,coś” uwypuklić, więc krawcy, szewcy i inne modystki skracały, poszerzały, dodawały i ujmowały, aby wejście szanownej małżonki, oczywiście u boku szanownego małżonka, zrobiło odpowiednie na zebranych wrażenie. Na krótkiej naradzie dyrektor poinformował zebranych o zmianach w wydatkach, czyli gdzie, komu i ile się zabierze, przesunięcia te dotyczyć miały niepokornych ,,niech też się do święta mojej szanownej małżonki dołożą”, a swoim przypomniał tylko o dobroczynnych datkach na ten zbożny cel. Jak zaznaczył zaraz ,,datki te są dobrowolne, ale nie mogą być też za skromne”, bo ,,wicie i rozumicie”.

Nasz kanał na YouTube

Nasz kanał na YouTube

Najlepszy kierownik

Wybierz najlepszego kierownika w Urzędzie Gminy w Szczercowie:

Ostatnie komentarze

Nasza Gmina Szczerców nr 3

Nasza Gmina Szczerców nr 3

Nasza Gmina Szczerców nr 4

Nasza Gmina Szczerców nr 4

Ranking radnych

Wybierz najlepszego radnego kadencji 2014-2018:

Copyright 2017 naszagminaszczercow.pl