Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Szczerców

W uroczystych obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 r. w Gminie Szczerców wzięły udział delegacje Solidarnej Polski, Klubu Radnych „Gmina Szczerców” oraz Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych „Odnowa”. Z wielkim szacunkiem członkowie wymienionych delegacji złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach pamięci w Szczercowie, Chabielicach, Borkowanej Górze i Magdalenowie.

Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Szczerców

W tym radosnym dniu, w którym świętujemy niepodległość naszego kraju, cieszymy się z wolności, a przede wszystkim pamiętamy o Tych, którym zawdzięczamy naszą wolność, zastanawia coraz mniejsza liczba mieszkańców Gminy Szczerców biorących udział w uroczystościach patriotycznych. Czy postawa nieobecnych jest wyrazem dezaprobaty dla obecnej atmosfery w Gminie Szczerców i dla sposobu sprawowania władzy przez Krzysztofa Kamienieka?