poczta@naszagminaszczercow.pl

Aby można zrozumieć film, który pod takim samym tytułem jest zamieszczony na naszej stronie, wypada podać poniższe wyjaśnienie. Otóż, pani Kierownik ośrodka zdrowia zwróciła się z pismem w połowie października tego roku, do wójta, Komisji Zdrowia oraz Rady Społecznej o wydanie opinii w sprawie dokonania zakupu samochodu z budżetu ośrodka zdrowia na potrzeby pacjentów tej przychodni. Uzasadnienie podamy w skrócie: przede wszystkim koszty, bo zakup i utrzymanie własnego samochodu jest tańsze od kosztów wynajmowania go (tutaj są podane wyliczenia), wynajmowany był wykorzystywany przez 5 (pięć) godzin dziennie, a zakupiony będzie przez 8 (osiem) godzin, czyli zwiększy się dostępność dla osób potrzebujących takich przewozów. Samochód ten będzie służył wszystkim osobą potrzebującym, czy to jakiegoś zabiegu w domu, czy też do przewiezienia ich do odpowiednich gabinetów zabiegowych w naszym ośrodku, czyli udzielania wszelkiej pomocy medycznej jaką oferuje nasza przychodnia.

Jak widać, dla pacjentów obecnych i przyszłych pewien komfort. Nie będzie podziałów - jak to niektórzy mówią - na lepszych czy gorszych, bo jedynym wyznacznikiem dostępności będzie sytuacja zdrowotna danej osoby. Nasz ośrodek ma nadwyżki w swoim własnym budżecie około 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Koszt zakupu nowego to około 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych). Nikt inny też nie może z niego korzystać. Na Radzie Społecznej, która odbyła się na dzień przed sesją pokazaną na tym filmie, jeden z członków rady - a mianowicie T. Ćwiek - poszedł dalej i zgłosił wniosek formalny, aby to gmina ze swojego budżetu zakupiła ten samochód na potrzeby przychodni, a inne koszty utrzymania go niech finansuje ośrodek. Taki sam wniosek chciał i wreszcie po długich dyskusjach złożył w imieniu swojego klubu radny S. Wiedeński. T. Ćwiek uzasadniał jak powyżej i dodawał, że gminę stać na taki zakup, bo skoro cena deptaka tak szybko rośnie z 300.000,00zł (trzysta tysięcy złotych) w 2015 roku do około 3.500.000,00 zł (trzech i pół miliona złotych) w 2017 roku, to może by wójt posadził na nim z 10 drzewek mniej, a nadwyżkę przeznaczył na ten zakup. Opozycja w osobach wójta i radnego W. Drzazgi - członka rady, wyrażała stanowczy sprzeciw przeciwko przeznaczeniu nawet jednej złotówki na ten cel, więc ten (niepoprawny) T. Ćwiek zgłaszał swój wniosek raz po raz, aż wreszcie, przymusił wójta K. Kamieniaka, do poddania go pod głosowanie. I wyszło w głosowaniu tak: dwa głosy za zakupem samochodu przez gminę ( T. Ćwiek i Ł. Błuś), a trzy przeciw (wójt K. Kamieniak, W. Drzazga i sołtys z Brzezia K. Rzepkowska).

Jak widać na wspomnianym filmie część radnych a mianowicie: B. Szczepanik - przewodnicząca rady, J. Wlazłowski, B Materac, K. Pabiś, W. Pacholak, K. Drzazga, M. Wyszatycka, Z. Śnieg i D. Włodarczyk - przewodnicząca Komisji Zdrowia, nie wyraża na taki zakup zgody. Za kupnem samochodu byli radni: Z. Szcześniak, S. Wiedeński, I. Brożyna, Z. Pietrzyk i A. Kaźmierczak. Gmina zgodnie z wolą wójta nie dołoży do tego zakupu ani złotówki. Tym radnym oraz wójtowi K. Kamieniakowi, którzy byli przeciw należy tylko życzyć: ,,abyście zdrowi byli”. Wbrew wypowiedzą niektórych radnych, nad tym wnioskiem, który składa na sesji S. Wiedeński, to wcześniej nikt go nie omawiał i nie było nad nim wcześniej też żadnej dyskusji, bo być nie mogło. Ot, mówimy a nie wiemy o czym. Dobrze, że radny W. Pacholak powiedział wyraźnie, że skoro przychodnia ma pieniądze to niech kupuje za swoje. No cóż, gmina biedna to na takie fanaberie jak zakup samochodu na potrzeby pacjentów nie może sobie pozwolić. Wniosek: ośrodek kupi samochód ,,za swoje” i będzie go utrzymywał też ,,za swoje”, a gdy Państwo za jakieś świadczenia zapłacicie to o wyjaśnienia zwracajcie się do wójta K. Kamieniaka oraz pozostałej wymienionej ósemki radnych.

PS. Nie potrzeba będzie się dopytywać nawet - jak przy szkołach- kto za tym wszystkim stoi, bo podano wszystko jak ,,na tacy”. Zdrowia życzymy także sołtys z Brzezia K. Rzepkowskiej – prawie najlepszej sołtys w regionie!

Komentarze   
+673 #2 przyjaciele 2018-01-04 16:17
Panu Grzegorzowi Kmicie z okazji urodzin szczere i serdeczne życzenia;wszystkiego co w życiu najpiękniejsze,zdrowia,szczęścia pogody ducha -także w trudnych chwilach.Wiary i nadziei w lepsze jutro,jak najmniej zmartwień ,kłopotów i trosk.Wiele dobroci od najbliższych.od sąsiadów i znajomych.Wielu radosnych i pięknych dni oraz wszelkiej pomyślności życzą przyjaciele i sympatycy .
Cytować
+415 #1 cywil 2018-01-04 14:58
A może by tak tych radnych którzy byli przeciw tej fanaberii, to obciążyć kosztami za przejazd tym samochodem. Najlepiej do niektórych to przemawiają pieniądze.
Cytować
Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież