poczta@naszagminaszczercow.pl

Pismo wójta Krzysztofa KamieniakaProsimy o zapoznanie się z pismem, które dotarło do naszej Redakcji jako odpowiedź na kilka pytań związanych z programem internetowym dla wykluczonych cyfrowo. Szczególnie interesująca jest odpowiedź wójta Krzysztofa Kamieniaka dotycząca szkody jaką poniosła lub mogła ponieść Gmina Szczerców w wyniku działania jego poprzednika. Spodziewaliśmy się odpowiedzi, która chociaż w minimalnym stopniu uzasadni wydatkowanie tak ogromnych publicznych pieniędzy, pieniędzy z naszych podatków!  A tu masz! Ani słowa! Tylko mdła - nie wiemy co! - odpowiedź? Sumując wskazane przez wójta Kamieniaka środki finansowe na kancelarie prawne przeciwko poprzednikowi otrzymujemy kwotę co najmniej 27 183 zł! A to jeszcze nie koniec! Ile to dobrych rzeczy można by za te pieniądze zrobić! Ilu dzieciom można by za te pieniądze wyleczyć zęby? 300 dzieciaków? 400 dzieciaków? Przecież obiecali nam darmowego stomatologa! Ile można by kupić żywności dla potrzebujących? Ile wykonać zabiegów rehabilitacyjnych?