poczta@naszagminaszczercow.pl

Ziemia Łódzka - Z bogatymi złożamiJeszcze kilka tygodni temu wiele osób głosiło (zwłaszcza w minionej kampanii wyborczej), że Gmina Szczerców jest na skraju „przepaści finansowej”, że kredyt goni kredyt, a winne są temu „rozpasane wydatki bieżące". Na ostatniej sesji Rady Gminy Szczerców pan wójt Krzysztof Kamieniak przedstawił uchwałę dotyczącą zmian budżetowych. Okazało się, że po całkowitym  rozliczeniu 2014 roku nasz samorząd dysponuje nadwyżką w kwocie ponad 5 milionów 550 tysięcy złotych. Czy jest to niespodzianka? Dla wielu mieszkańców naszej gminy, którzy uwierzyli w głoszone hasła, z pewnością tak. Takich nieoczekiwanych informacji jest znacznie więcej. Wszyscy pamiętamy jak podawano, że w naszej Gminie jest wyjątkowo źle, że marnotrawione są pieniądze publiczne i że Gmina Szczerców traci swoje przysłowiowe 5 minut!

Życie szybko weryfikuje obietnice. Tych, ładnie brzmiących było w ostatniej kampanii wyborczej bardzo wiele: „wspólnie uzdrowimy Gminę Szczerców”, „mamy na to kilka recept”. Z takimi hasłami do wyborów szli: Barbara Szczepanik, Monika Wyszatycka i Wojciech Pacholak. Pan Krzysztof Paweł Kamieniak głosił: „jako wójt dołożę wszelkich starań, by zakres usług zdrowotnych w naszej Gminie sprostał oczekiwaniom i przystawał do wymogów XXI wieku”, „dla mnie priorytetem jest zdrowy mieszkaniec”. Dziś kandydujący z nim Krzysztof Drzazga stwierdza: „ skoro przez tamte cztery lata nie potrafiono wypracować, a teraz się chce żebyśmy my w ciągu dwóch, trzech miesięcy wypracowali jakieś stanowisko”. A przecież chodzi tu jedynie o zwykłą rejestrację do lekarza. Miało być przecież lepiej!

Ostatnio pan radny Wojciech Pacholak zamieścił w internecie tekst, w którym negatywnie wypowiada się na temat unijnego programu pomocy osobom wykluczonym cyfrowo. Na początek warto przypomnieć, kto optował za realizacją programu w wariancie rozszerzonym, czyli obejmującym oprócz zakupu komputerów z dostępem do internetu, także budowę bezprzewodowej sieci szerokopasmowej. Oto fragment protokołu z XIV posiedzenia Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami z dnia 14 września 2011 roku: „Komisja zapoznała się również z informacją w sprawie przystąpienia do programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. W związku z tym, że propozycja przedstawiona prze wójta nie zapewnia dostępu do internetu przez mieszkańców całej gminy komisja informuje, że w ramach programu realizowany jest również wariant rozszerzony: „Dostarczenie internetu mieszkańcom gminy wraz z budową internetowej infrastruktury dostępowej”, który obejmuje budowę infrastruktury (np. w technologii radiowej) na terenach o utrudnionym bądź całkowicie pozbawionych dostępu do internetu. W związku z tym, że korzystając z programu można by rozwiązać ostatecznie problem z dostępem do internetu w całej gminie komisja prosi o przedstawienie wstępnej koncepcji technicznej i szacunkowych kosztów uczestnictwa gminy Szczerców w programie. Przypomina się, że nabór wniosków kończy się 28 października 2011 roku.”

Mobbing w Urzędzie Gminy w Szczercowie?Naszym zdaniem to bardzo ciekawy temat i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli napisać więcej. Co wiemy dziś? Sprawa toczy się już dość długo i ostatni wyrok nie jest jedynym w tej sprawie. Najpierw powódka przegrała sprawę w Sądzie Rejonom w Bełchatowie. Złożyła apelację. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie. Rozpoczęło się nowe postępowanie i międzyczasie zmienił się kierownik Urzędu Gminy w Szczercowie. Poprzedni wójt został całkowicie odsunięty od sprawy -  nie reprezentował już pracodawcy, ale nie mógł być też świadkiem. W dalszym (nowym) postępowaniu Urząd Gminy w Szczercowie reprezentował pan Krzysztof Paweł Kamieniak – wójt Gminy Szczerców. Co wydarzyło się w trakcie postępowania, że Sąd Rejonowy w Bełchatowie wydał inny wyrok niż kilka miesięcy temu? Czy świadkowie zmienili swoje zeznania, czy też zawarta została jakaś ugoda? Nie chce się nam wierzyć, że pan Krzysztof Paweł Kamieniak mógł przyznać rację powódce i w imieniu pracodawcy zaakceptować niekorzystny dla Urzędu wyrok.

Spotkanie ze znajomą w Szczercowie na przystanku autobusowym, skłoniło mnie do napisania poniższego tekstu. Nadmieniam, że osoba ta nie była i nie jest mieszkanką Gminy Szczerców, ale była dawniej działaczką samorządową. W trakcie rozmowy znajoma powiedziała mi, że przeczytała ostatnio artykuł o Gminie Szczerców w miesięczniku Ziemia Łódzka i że bardzo zaimponował jej Wójt naszej gminy swoją operatywnością, ponieważ w ciągu ostatnich trzech lat pozyskał na inwestycje w kierowanej przez siebie gminie 13 milionów złotych. A ponieważ nie czytałem tego miesięcznika i czas rozmowy się kończył - przyjazd autobusu - rozstaliśmy się.

Urząd Gminy w SzczercowieWiele ciekawego wydarzyło się na ostatniej sesji Rady Gminy Szczerców w dniu 25 marca 2015 roku. Przede wszystkim poznaliśmy wysokość tak zwanej nadwyżki budżetowej. Ponad 5 milionów 550 tysięcy złotych robi wrażenie, ale przede wszystkim rodzi pytanie: Gdzie się podziało rzekome zadłużenie Gminy Szczerców? Warto zapoznać się z propozycjami zmian budżetu Gminy Szczerców, które zaproponował pan wójt Krzysztof Paweł Kamieniak. Przede wszystkim zwiększył wydatki na administrację publiczną aż o ponad 113 tys. zł, co powoduje, że sięgnęły już one prawie 3,5 miliona zł. Prawie 32 tys. zł zostanie przeznaczone na wzrost wynagrodzenia. Czy to jest przykład oszczędności, które obiecywano w kampanii wyborczej? Wydatki na promocję zostały zwiększone o ponad 215 %, czyli aż o kwotę 71 000 zł. Czy to kolejny przykład oszczędności? Również wydatki na kulturę fizyczną wzrosły o ponad 120 tys. zł.