poczta@naszagminaszczercow.pl

Mobbing w Urzędzie Gminy w Szczercowie?Naszym zdaniem to bardzo ciekawy temat i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli napisać więcej. Co wiemy dziś? Sprawa toczy się już dość długo i ostatni wyrok nie jest jedynym w tej sprawie. Najpierw powódka przegrała sprawę w Sądzie Rejonom w Bełchatowie. Złożyła apelację. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie. Rozpoczęło się nowe postępowanie i międzyczasie zmienił się kierownik Urzędu Gminy w Szczercowie. Poprzedni wójt został całkowicie odsunięty od sprawy -  nie reprezentował już pracodawcy, ale nie mógł być też świadkiem. W dalszym (nowym) postępowaniu Urząd Gminy w Szczercowie reprezentował pan Krzysztof Paweł Kamieniak – wójt Gminy Szczerców. Co wydarzyło się w trakcie postępowania, że Sąd Rejonowy w Bełchatowie wydał inny wyrok niż kilka miesięcy temu? Czy świadkowie zmienili swoje zeznania, czy też zawarta została jakaś ugoda? Nie chce się nam wierzyć, że pan Krzysztof Paweł Kamieniak mógł przyznać rację powódce i w imieniu pracodawcy zaakceptować niekorzystny dla Urzędu wyrok.

Apelacji jednak nie złożył i nasze publiczne pieniądze trzeba będzie zapłacić powódce, która „ wykorzystała fakt nabycia prawa do emerytury i rozwiązała stosunek pracy” - cytat z ostatniego Informatora Szczercowskiego. Niekorzystny dla Urzędu wyrok zapadł w okresie, w którym Urzędem Gminy kieruje pan Krzysztof Paweł Kamieniak i trudno zgodzić się z opinią, że to poprzedni wójt przegrał sprawę. Przypominamy – były wójt został w wyniku wyborów samorządowych zupełnie odsunięty od postępowania sądowego. Czy ktoś wykorzystał tą kuriozalną sytuację? Czy celem było postawienie byłego wójta w niekorzystnym świetle? Zauważmy, że w Informatorze Szczercowskim nie podano informacji na temat przebiegu postępowania sądowego oraz uzasadnienia do wyroku. Przytoczono jedynie „utrwalone orzecznictwo” i jesteśmy ciekawi, czy te wszystkie opisy faktycznie mają zastosowanie do niniejszej sprawy, czy tylko mają zrobić medialne wrażenie.

Na ostatniej sesji pan wójt wypowiadał się na temat mobbingu w Urzędzie i wkrótce zaprezentujemy relację filmową. Podejmiemy też działania w celu dokładnego wyjaśnienia tej sprawy i roli jaką pan Krzysztof Paweł Kamieniak w niej odegrał.

 Wójt Krzysztof Paweł Kamieniak o mobbingu

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież