poczta@naszagminaszczercow.pl

Urząd Gminy w SzczercowieWiele ciekawego wydarzyło się na ostatniej sesji Rady Gminy Szczerców w dniu 25 marca 2015 roku. Przede wszystkim poznaliśmy wysokość tak zwanej nadwyżki budżetowej. Ponad 5 milionów 550 tysięcy złotych robi wrażenie, ale przede wszystkim rodzi pytanie: Gdzie się podziało rzekome zadłużenie Gminy Szczerców? Warto zapoznać się z propozycjami zmian budżetu Gminy Szczerców, które zaproponował pan wójt Krzysztof Paweł Kamieniak. Przede wszystkim zwiększył wydatki na administrację publiczną aż o ponad 113 tys. zł, co powoduje, że sięgnęły już one prawie 3,5 miliona zł. Prawie 32 tys. zł zostanie przeznaczone na wzrost wynagrodzenia. Czy to jest przykład oszczędności, które obiecywano w kampanii wyborczej? Wydatki na promocję zostały zwiększone o ponad 215 %, czyli aż o kwotę 71 000 zł. Czy to kolejny przykład oszczędności? Również wydatki na kulturę fizyczną wzrosły o ponad 120 tys. zł.

Dużo kontrowersji wzbudziła kwota 30 tys. zł zaproponowana na projekt garażu na samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Borowej. Dodać należy, że pan wójt zaplanował budowę garażu w roku 2016, a przewidywany koszt na 300 tys. zł. Większość radnych uznała, że jest to zbyt kosztowne przedsięwzięcie, a poza tym jest to przecież całkiem nowe zadanie inwestycyjne. Zaskoczeniem był fakt, że radni z Klubu Radnych Niezależnych bardzo bronili tego pomysłu. Pamiętamy przecież, jak wielka fala krytyki spadła w ostatnich wyborach samorządowych na wójta Grzegorza Kmitę z powodu wspierania Ochotniczych Straży Pożarnych, a także z powodu budowy nowych obiektów poza Szczercowem.

Głosowanie uchwały dotyczącej zmian budżetowych (materiał filmowy)Największą jednak niespodzianką było to, że Radni z Klubu Radnych Niezależnych (Wojciech Pacholak, Barbara Szczepanik, Monika Wyszatycka, Dorota Włodarczyk, Krzysztof Drzazga, Teresa Pabiś), a także radny Zdzisław Śnieg głosowali przeciw uchwale budżetowej zaproponowanej przez pana wójta. Fakt, że z budżetu została zdjęta kwota na garaż, ale przecież wszystkie pozostałe propozycje pana wójta pozostały. To przecież pan wójt obiecał na poprzedniej sesji przedstawicielom Orkiestry Dętej w Szczercowie, że zabezpieczy kwotę 50 tys. w budżecie, aby orkiestra mogła wyjechać na jeden z zagranicznych festiwali. W budżecie znalazła się też kwota 50 tys. zł dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i gdyby nie głosy radnych z Klubu Radnych Gminy Szczerców (Izabela Brożyna, Zbigniew Szcześniak, Zenon Pietrzyk, Bogdan Materac, Andrzej Kaźmierczak, Jan Wlazłowski, Stanisław Wiedeński, Karol Kucharski) budżet w obecnym kształcie nie zostałby przyjęty. Gdzie więc obietnice wyborcze? Mieliśmy mieć gminną służbę zdrowia i wielu specjalistów w ośrodku!
Na tym nie koniec, bo przecież pan wójt wnioskował także w zakresie zadań inwestycyjnych: o 200 tys. zł na remont kanalizacji i 100 tys. zł na modernizację oczyszczalni w Szczercowie, 750 tys. na wodociąg Żabczanka – Lubośnia, 44 tys. zł na rozbudowę oczyszczalni w Dubiu, 33 tys. zł na drogę Brzezie – Niwy. Dla nas niezrozumiały jest fakt, że radni ze Szczercowa głosują inaczej niż prosi o to wójt Krzysztof Paweł Kamieniak. Czyżby aż tak wielką kością niezgody był garaż w Borowej?

Po ostatniej sesji trudno udowadniać, że grupa radnych skupiona w Klubie Radnych Gminy Szczerców nie akceptuje propozycji pana wójta i swoim działaniem mu przeszkadza. To przecież dzięki nim może on realizować swoje zamierzenia i obietnice złożone mieszkańcom naszej Gminy. Czy jednak o takie decyzje pana wójta chodziło jego wyborcom? To już inna kwestia.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież