poczta@naszagminaszczercow.pl

Ziemia Łódzka - Z bogatymi złożamiJeszcze kilka tygodni temu wiele osób głosiło (zwłaszcza w minionej kampanii wyborczej), że Gmina Szczerców jest na skraju „przepaści finansowej”, że kredyt goni kredyt, a winne są temu „rozpasane wydatki bieżące". Na ostatniej sesji Rady Gminy Szczerców pan wójt Krzysztof Kamieniak przedstawił uchwałę dotyczącą zmian budżetowych. Okazało się, że po całkowitym  rozliczeniu 2014 roku nasz samorząd dysponuje nadwyżką w kwocie ponad 5 milionów 550 tysięcy złotych. Czy jest to niespodzianka? Dla wielu mieszkańców naszej gminy, którzy uwierzyli w głoszone hasła, z pewnością tak. Takich nieoczekiwanych informacji jest znacznie więcej. Wszyscy pamiętamy jak podawano, że w naszej Gminie jest wyjątkowo źle, że marnotrawione są pieniądze publiczne i że Gmina Szczerców traci swoje przysłowiowe 5 minut!

Dziś jednak czytamy w publikacji Ziemia Łódzka (pismo samorządowe Województwa Łódzkiego): „Dzisiejszy Szczerców to nowoczesna, stale rozwijająca się i wzbogacająca o nową infrastrukturę miejscowość -  mówi wójt gminy Krzysztof Paweł Kamieniak. - Ponad 40 proc. budżetu gminy przeznaczane jest na inwestycje. Sukcesywnie budżet gminy zasilają unijne środki zewnętrzne. W ostatnich latach na inwestycje pozyskaliśmy ponad 13 mln złotych. […] Środki zewnętrzne z Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2012-2013 pozwoliły na zbudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Lubiec i Dubie. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarska, mając na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, w 2014 roku gmina Szczerców uzyskała ponad 3 mln zł na upowszechnienie internetu dla mieszkańców. Zapewniony zostanie dostęp do internetu dla wytypowanej grupy 130 gospodarstw domowych wraz z zakupem sprzętu komputerowego i możliwością odbycia szkoleń w zakresie obsługi komputera i internetu. […] Wizytówką gminy są nie tylko doskonale wyposażone szkoły podstawowe i gimnazjum, ale i liceum ogólnokształcące, istniejące już 50 lat. Wysiłek inwestycyjny i zaangażowanie w poprawę warunków życia mieszkańców zostały już wielokrotnie docenione.”

Szczególnie ciekawie brzmią następujące słowa pana wójta: „w ostatnich trzech latach na inwestycje pozyskaliśmy ponad 13 mln złotych”.  Można więc zacytować jeszcze fragment z gazetki wyborczej pana Kamieniaka: "ojców sukcesu jest wielu, a porażka jest sierotą". Przypomnijmy sobie też jak to niedawno kwestionowano osiągnięcia wójta Grzegorza Kmity i osób z nim współpracujących. Podważano sukcesy na polu pozyskiwania środków unijnych, a teraz okazuje się, że jest się czym pochwalić, że wiele dla dobra naszej lokalnej społeczności udało się zrobić, że ostanie 4 lata nie były dla nas stracone, a przeciwnie -  na tyle dobre, że nawet obecny wójt Krzysztof Paweł Kamieniak nie omieszkał się tym pochwalić.

Takich perełek jest więcej, dużo więcej i o tym zamierzamy pisać.

c.d.n.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież