poczta@naszagminaszczercow.pl

Ostatnio pan radny Wojciech Pacholak zamieścił w internecie tekst, w którym negatywnie wypowiada się na temat unijnego programu pomocy osobom wykluczonym cyfrowo. Na początek warto przypomnieć, kto optował za realizacją programu w wariancie rozszerzonym, czyli obejmującym oprócz zakupu komputerów z dostępem do internetu, także budowę bezprzewodowej sieci szerokopasmowej. Oto fragment protokołu z XIV posiedzenia Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami z dnia 14 września 2011 roku: „Komisja zapoznała się również z informacją w sprawie przystąpienia do programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. W związku z tym, że propozycja przedstawiona prze wójta nie zapewnia dostępu do internetu przez mieszkańców całej gminy komisja informuje, że w ramach programu realizowany jest również wariant rozszerzony: „Dostarczenie internetu mieszkańcom gminy wraz z budową internetowej infrastruktury dostępowej”, który obejmuje budowę infrastruktury (np. w technologii radiowej) na terenach o utrudnionym bądź całkowicie pozbawionych dostępu do internetu. W związku z tym, że korzystając z programu można by rozwiązać ostatecznie problem z dostępem do internetu w całej gminie komisja prosi o przedstawienie wstępnej koncepcji technicznej i szacunkowych kosztów uczestnictwa gminy Szczerców w programie. Przypomina się, że nabór wniosków kończy się 28 października 2011 roku.”

Zapoznajmy się też z fragmentem protokołu z XV posiedzenia Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami z dnia 29 września 2011 roku: „Przewodniczący komisji G. Woźniak naświetlił radnym problem jaki mają z dostępem do Internetu mieszkańcy całej gminy. Poinformował również członków komisji o piśmie, które złożył do Wójta w tej sprawie. Komisja jest świadoma, że dostęp do Internetu na terenie gminy jest znacznie ograniczony dla mieszkańców, dlatego też uważa, że uczestnictwo gminy Szczerców w programie „ Dostarczenie Internetu mieszkańcom gminy wraz z budową internetowej infrastruktury dostępowej” jest potrzebne, nie tylko fragmentarycznie ale w wariancie rozszerzonym, obejmującym cały teren gminy. Przewodniczący G. Woźniak złożył wniosek o udział gminy w programie w wersji rozszerzonej. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych jednogłośnie.”

Warto też przypomnieć, że członkami Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami byli wówczas: Grzegorz Woźniak, Krzysztof Pluskota, Dorota Włodarczyk oraz Zdzisław Śnieg. Grzegorz Woźniak był popierany w ostatnich wyborach samorządowych jako kandydat do rady Powiatu Bełchatowskiego przez komitet z którego startował do Rady Gminy Wojciech Pacholak, Barbara Szczepanik i Monika Wyszatycka. Krzysztof Pluskota (kandydat na wójta) poparł w II turze wyborów Krzysztofa Kamieniaka, a Dorota Włodarczyk kandydowała z tego samego komitetu, co obecny wójt. Czyli wśród tej grupy osób są zarówno pomysłodawcy, jak i krytykanci, obecnej rozszerzonej wersji programu internetowego.

Gdy radni podejmowali decyzję o przystąpieniu do programu, gmina miała pokryć 15 % kosztów z własnego budżetu. Dawało to kwotę ponad 800 tys. zł, a mimo to zapadła pozytywna decyzja o udziale w programie. Teraz mimo, iż wydatki będą niższe, lansowana jest teoria o bezsensowności programu. Należy podkreślić - z chwilą podejmowania decyzji o przystąpieniu do programu, czyniono to z pełną świadomością, że obciąży on nasz budżet. Władna do podjęcia decyzji była Rada Gminy Szczerców, a nie wójt Grzegorz Kmita.

Wydaje się nam, że podawane przez pana Wojciecha Pacholaka informacje nie do końca odpowiadają prawdzie. Cena zestawu komputerowego wyliczona przez pana radnego jest astronomiczna i nie chce się wierzyć, że Unia godzi się na takie rzeczy. Czy firma pisząca wniosek o trzymała wynagrodzenie z pieniędzy podatników? Czy pieniądze z programu można było przeznaczyć na inną formę pomocy potrzebującym? Postaramy się uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczercowie (z pierwszej ręki) odpowiedzi na szereg pytań, które pojawiły się po lekturze tekstu pana Wojciecha Pacholaka. Zresztą, ten temat podnoszony był również w kampanii wyborczej. Teraz już na spokojnie warto do niego wrócić.

c.d.n.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież