poczta@naszagminaszczercow.pl
Budowa przyłączy kanalizacyjnych

Uczestniczysz w programie budowy przyłączy kanalizacyjnych, który realizuje Gmina Szczerców? Zwróć uwagę co i jak jest budowane. Wszak pańskie oko konia tuczy! W dodatku Ty za to wszystko płacisz, a mimo dotacji koszty budowy i tak nie są małe. Warto więc zainteresować się, czy przyłącze budowane jest zgodne z projektem? Czy wykonawca przywiózł i wsypał do wykopu tyle piachu, ile powinno być, aby twoja rura nie była narażona na zniszczenie dłużej niż okres gwarancji? Czy byli inspektor i geodeta przed zasypaniem rury, bo przecież trudno ocenić co i jak wykonano po zasypaniu wykopu? I bardzo ważne, gdy podpiszesz protokół Ty również potwierdzasz to, co zostało zrobione. Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu lepiej więc wiedzieć, że wszystko zostało należycie wykonane.

Grzegorz Kmita

W dniu 10 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim uniewinnił Grzegorza Kmitę od wszystkich zarzutów, które skierował pod jego adresem obecny wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak. Mimo wynajęcia prywatnych kancelarii prawnych za publiczne pieniądze, Krzysztof Kamieniak przegrał! Już czas, aby Krzysztof Kamieniak poniósł konsekwencje swojego postępowania, a przede wszystkim oddał naszej społeczności prawie 30 tysięcy złotych, które wydał na walkę z wójtem Gminy Szczerców w latach 2010 -2014. Wkrótce napiszemy więcej.

Kontrola Regionalnej Izby Skarbowej w Łodzi wykazała łamanie prawa w Urzędzie Gminy w Szczercowie. Skandaliczne nieprawidłowości przy budowie deptaka w Szczercowie. Oczekujemy na działania Prokuratury, Centralnego Biura Śledczego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego wobec wójta Krzysztofa Kamieniaka. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi dokonała kontroli sposobu zarządzania gminą Szczerców przez Krzysztofa Kamieniaka. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono liczne nieprawidłowości i uchybienia wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa, ich wadliwej interpretacji oraz niewystarczającego działania procedur wewnętrznej kontroli finansowej. Najwięcej zastrzeżeń RIO w Łodzi dotyczy inwestycji pod nazwą „Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki wraz z przebudową drogi gminnej nr G51 – ul. Źródlana w miejscowości Szczerców”, a w szczególności przeprowadzonego przetargu. Kontrolerzy stwierdzili, że nawet formalnie nie została powołana komisja przetargowa przez wójta Krzysztofa Kamieniaka. Dziwne? Dziwne! Szokujący jest fakt, że z przetargu została wykluczona firma, która złożyła najniższą ofertę i dała najdłuższy (jak jeszcze jedna firma) – sześcioletni!- okres gwarancji i rękojmi. Firma z Częstochowy złożyła ofertę o prawie milion złotych (!) niższą od firmy z Bełchatowa, z którą wójt Kamieniak podpisał umowę. Jaki był powód wykluczenia firmy z najniższą ofertą? Ano taki, że zamawiający, którego reprezentuje wójt Kamieniak uznał, że ten, co będzie m.in. układał kostkę na deptaku w Szczercowie musi byd ubezpieczony akurat na kwotę 1 000 000 zł (jeden milion złotych), a firma z Częstochowy ubezpieczyła się na kwotę o połowę niższą.

Czy Państwo pomyśleliby kiedyś, że człowiek może obawiać się używać sformułowania „Gmina Szczerców”. Ale nadeszły takie czasy, że trzeba się będzie głęboko zastanowić, zanim cokolwiek się powie. Gdy będziemy - dla przykładu - chcieli pochwalić się przed znajomymi, że nasza Gmina dużo inwestuje, to lepiej nie podawajmy kwot. Możemy za to wylądować w Sądzie i ostro się tłumaczyć, a jak zrobimy to w okresie wyborczym, to możemy zostać osądzeni z dnia na dzień. Tak, tak. Tak się dzieje i to nie są żarty. Kodeks wyborczy przewiduje karę w postaci kwoty do 100 000 złotych. Okazuje się, że taka kara może nas spotkać nawet wtedy, kiedy nie mamy złych zamiarów. Nie chcemy nikogo poniżyć, oczernić, pomówić czy szkalować. Chcemy się po prostu pochwalić i to pochwalić swoim osiągnięciami.

Jeszcze raz o procentach, czyli hulaj dusza, umiaru nie ma!

Przyznajemy rację ,,sołtyskasi” że nie wszystkie cielęta będące dzisiaj wołami zapominają o swojej młodości. Niektórzy tak mają, że - i tu też powiedzenie - ,,czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość pachnie”. Dziwi tylko, że przysłowie dotyczące wołów i cieląt ,,sołtyskasia” użyła w odniesieniu do alkoholu, bo czy to znaczy, że jak młodzi ludzie piją ów trunek to dobrze i takie podejście uważa za normalność? Byłby to bardzo ciekawy pogląd. Ale do rzeczy. W dniach 19–22.11.2017 roku odbyło się szkolenie radnych (i nie tylko ich) z naszej gminy. Oprócz radnych były też osoby ,,towarzyszące” na czele z wójtem K. Kamieniakiem. Miejsce szkolenia to Ośrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy ,,BEL-AMI” Zakopane*, normalne, że kurort i góry, bo po takim kieracie coś im się od życia należy. W materiale z owej konferencji, widnieje taki oto zapis;
Funkcja kontrolna Rady Gminy.