poczta@naszagminaszczercow.pl

Istnieje w Gminie Szczerców plan, który nazywa się ,,Strategią Rozwoju Gminy Szczerców na lata 2016 – 2025”. Znajduje się w nim taki rozdział ,,Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczerców”, a w nim taki, między innymi, zapis: "Rozwój lokalnej przedsiębiorczości, a zwłaszcza sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe, stworzenie dogodnych warunków dla dynamicznego rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki." Także w tej ,,Strategi Rozwoju...” nakreślono tereny np. pod budownictwo przemysłowe, rodzinne itp., a w ,,Studium zagospodarowania przestrzennego” z 2014 roku  zaznaczono pewien obszar symbolem AG jako ,,tereny o dominującej aktywności gospodarczej”.

Na takim właśnie terenie prowadzi działalność gospodarczą od około dwunastu lat (naprawa i remont samochodów) P. K.  W 2018 roku wystąpił do Urzędu Gminy z wnioskiem o dobudowanie budynku usługowego (biura i sanitariaty), bo takie było zalecenie przeprowadzonej kontroli. Wydawało się, że zezwolenie dostanie, ale... Tutaj zaczynają się już nie schody a góry, których wysokość niedługo będzie sięgać Himalajów. Co jest według wójta gminy przeszkodą, by taki budynek powstał? Po pierwsze: art 61 ustęp 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku. Tylko, że artykuł 61 w dalszej swojej treści mówi kiedy i na jakich warunkach można takie zezwolenie wydać. Szkoda że wójt K. Kamieniak z tego nie skorzystał. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31.5.2010 r., II OSK 860/09, czytamy: "Zasada ustalająca prawo do zabudowy podmiotu, który ma prawo do terenu na cele budowlane i nie narusza chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich statuowana ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga, aby nie przedkładać podejścia nadmiernie (nieproporcjonalnie do potrzeb interesu publicznego) formalistycznego nad istotą rzeczy, to jest prawem każdego, kto ma prawo do terenu, aby w granicach określonych ustawą mógł zagospodarować dany teren. Potwierdzeniem tego stanowiska jest w szczególności treść rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy, dopuszczającego w indywidualnie uzasadnionych przypadkach odmienne od ustalonego, podejście do poszczególnych rozpatrywanych elementów, mających wpływ na ocenę zachowania ładu przestrzennego. A inaczej i krócej – jak się chce to można! Według wójta taka budowa może być problemem dla innych mieszkańców. Od dwunastu lat nikt z nich się na uciążliwości tego zakładu nie skarżył, a powstały budynek socjalny spowoduje, że co? Wzrośnie hałas, zasłoni widoki bo będzie miał z 10 pięter, czy wpłynie może na ich bezpieczeństwo? Taka zgaduj zgadula, nieprawdaż panie wójcie? Monit w tej sprawie od SKO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 04.01.2019 r (pierwszy), do którego odwołał się P. K., trafił na biurko K. Kamieniaka. Napisano tam między innymi: ,,Tym samym, wobec kompletności w powyższym zakresie złożonego przez P. K. wniosku o ustalenie warunków zabudowy winien on był podlegać rozpatrzeniu, a fakt jego nie rozpoznania w ustawowym terminie jednoznacznie przesądza o bezczynności Wójta Gminy Szczerców w przedmiotowej sprawie.” Jak widać, ciekawych rzeczy można się o wójcie K. Kamieniaku dowiedzieć. Nie dość, że paragrafy coś nie bardzo, to jeszcze bezczynność. Ale swoistym fenomenem, czy być może nawet cudem jest pismo Urzędu Gminy z dnia  04.03.2019 r. dotyczące omawianej sprawy, które zostało doręczone pewnemu mieszkańcowi naszej gminy.  O co idzie? Ano o to, że osoba, której to pismo doręczono w 2019 roku zmarła w 2018 roku! Ten fenomen należałoby uczcić co najmniej 24 godzinną ciszą. Czyli jak to jest panie wójcie? Żyjący, ale zmarły, czy zmarły, ale żyjący? Dylemat ten dla prostego człowieka jest nie do rozwiązania. M. Gogol z ,,Martwymi duszami” wysiada.

Do tego tenisa czy pingponga pisanego odniósł się  na powtórny wniosek P.K. SKO w Piotrowie Trybunalskim (drugie pismo). W tej decyzji z dnia 25.04.2019 r. padają takie stwierdzenia jak:  Decyzja wójta z  dn. 04.03.2019r jest wadliwa proceduralnie. SKS przyznaje rację skarżącemu (P.K.), iż zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów art.11 i art.107 par 3 Kpa. Braki  uzasadnień w decyzji wójta. Decyzja podjęta w oparciu o wadliwą i niepełną analizę urbanistyczna. Obszar minimalny nie wyznaczony w postaci okręgu i próżno szukać w treści projektu decyzji, i analizie urbanistyczno-architektonicznej takiego uzasadnienia tego obszaru, co rodzi uzasadnione podejrzenie, że został on wyznaczony w sposób arbitralny i wyłącznie w celu wydania decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla tej inwestycji.  Może starczy, bo jest tych ,, pochwał ” pod adresem  naszego włodarza kilkanaście stron.  Mimo tych zaleceń wójt w piśmie z  dn. 27.05.2019 r. pisze do P.K. ,, W nawiązaniu do art. 79 Kpa informuję, że nie istnieją przesłanki zależne od strony, których spełnienie spowodowałoby wydanie decyzji pozytywnej”. No to jeszcze raz  przytoczona wyżej ,,Strategia,,,” a w niej także takie oto zapisy: "Analiza SWOT – wybór najważniejszych stwierdzeń. Mentalność części społeczności lokalnej (zaściankowość, obojętność, roszczeniowość itp.), słaba współpraca pomiędzy mieszkańcami.                                                                       

ZAGROŻENIA - Brak pomysłów na efektywny rozwój gminy („przejadanie” obecnie wysokich dochodów).  No cóż, wójt to jednak  potęga jest i basta. A co na takie podejście do tych decyzji K. Kamieniaka radni? W szczególności sołtyso-radny w jednej osobie Cz. Osiewała? Czyżby fakt że P.K. daje pracę ludziom i chce dalej się rozwijać to źle dla gminy? Panie radny Cz. Osiewała, może najlepszym wyjściem z tej sytuacji byłoby zamknięcie przez P.K. swojej działalności? Jak pan, jako sołtys i radny w jednej osobie, sądzi?. Czekamy na pana reakcję.

Uwagi: podkreślenia i pogrubienia w tekście od redakcji;  brak cytowania przepisów powód, za mało miejsca w artykule; przepraszamy rodzinę osoby zmarłej, ale to nie my wymyśliliśmy to ,,doręczenie”. Gdyby natomiast Państwo mieli podobne ciekawe spostrzeżenia prosimy pisać do nas, postaramy się też je nagłośnić.

Komentarze   
+19 #1 Kamień 2019-07-19 09:19
"co rodzi uzasadnione podejrzenie, że został on wyznaczony w sposób arbitralny i wyłącznie w celu wydania decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla tej inwestycji"

No była sobie wolność w gminie Szczerców. Jest jeden pan! Na kolana!
Cytować
Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież